Základní pravidla inzerce Oplatim.cz

 • Je zakázáno obchodovat za peněžní prostředky, stravenky, virtuální měnu/kryptoměny a mobilní kredity
 • V inzerátech nesmějí být zveřejňovány odkazy
 • Zákaz podezřelé a podvodné inzerce. Je zakázáno uveřejňovat klamavý či zavádějící obsah
 • Je zakázáno zadávat název nebo popis inzerátu s aktivním CAPS LOCK (inzeráty zadané velkými písmeny)
 • V detailu inzerátech nesmějí být zveřejňovány kontakty (uvádět kontaktní informace mimo předurčené kontaktní pole)
 • V inzerátech je zakázáno uvádět obchodní sdělení, reklamu
 • Text ani obrázek inzerátu/profilu nesmí obsahovat urážlivé a vulgární výrazy ani jiné spojení porušující slušné mravy.
 • Inzerát nesmí obsahovat propagaci ilegálních produktů či služeb
 • Obsah inzerátu nesmí být v rozporu s obecnou slušností a právním řádem České republiky
 • Je zakázáno propagovat, nabízet a poptávat předměty, služby, názory a ostatní statky či služby, které jsou v rozporu se zákony České republiky
 • Provozovatel portálu Oplatim.cz nenese zodpovědnost za kvalitu nabízeného zboží/produktů i nabízených služeb a dohody uskutečněné přes tento server
 • Provozovatel portálu Oplatim.cz se zavazují ochránit osobní údaje a data uložená při registraci a neposkytnout tato data třetí straně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Je zakázáno inzerovat jakékoliv materiály propagující nebo odkazující na sex, násilí a násilné činnosti
 • Je zakázáno záměrně uvádět nepravdivé a neúplné údaje, které by mohly poškodit třetí osoby nebo je uvést v omyl.
 • Je zakázáno inzerovat jakékoliv materiály porušující autorské právo

Dále je v detailu inzerátu zakázáno:

 • Uvádět v jednom inzerátu více zboží/služeb
 • Je zakázáno používání clickbaitového sdělení v reklamách. Např.: “Nebudete tomu věřit“, „Neuvěříte co se stalo!”, “Budete v šoku!“, „Všichni o tom mluví“, „Budete na tom závislí“, apod.
 • Uvádět obchodní sdělení, politické názory, reklamu či zmínky o konkurenci
 • Uvádět několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrnou interpunkci (tři tečky), emotikony (tzv. „smajlíky“), HTML značky
 • Inzerce jinak než v českém jazyce (vícenásobný jazykový projev je možný, avšak první část popisu musí obsahovat české sdělení).
 • Vkládat identické (duplicitní) inzeráty
 • Je zakázáno propagovat firemní, politické nebo soukromé webové stránky

Fotografie vkládané k inzerátům musí splňovat tyto parametry:

 • Je zakázáno na místě určeném pro fotografii/profilovou fotku zobrazovat jakékoli reklamní texty/reklamní bannery, loga
 • Je zakázáno zveřejňovat fotografie a další materiály propagující nebo odkazující na sex, násilí a násilné činnosti
 • Je zakázáno uveřejňovat neautorizované fotografie, např. fotografie okopírované od jiných uživatelů Oplatim.cz
 • Je zakázáno přes fotografie vkládat vodoznak či jakékoli jiné textové soubory
 • Doporučená velikost obrázku do (870×493)px
 • Maximální velikost obrázku 30 MB
 • Povolený typ obrázku (png, jpg, jpeg)
 • Maximální počet fotek k inzerátu je 10 obrázků

Doporučení provozovatele Oplatim.cz

 • Vkládejte, prosím, inzeráty pouze do odpovídajících kategorií. Pokud pro svůj inzerát nemůžete najít vhodnou sekci, neváhejte nás kontaktovat
 • Inzerujte v rozumné míře. Nepřejeme si zbytečné zahlcování výpisu několika po sobě jdoucími inzeráty od stejného uživatele či zahlcení jedné sekce inzeráty od jednoho inzerenta obecně
 • Inzerát by neměl obsahovat žádná soukromá data, číslo občanského průkazu, rodné číslo a podobné údaje

Práva provozovatele Oplatim.cz:

 • Provozovatel není povinen sdělovat kritéria řazení (relevance) inzerátů ve výpisu. Provozovatel však zaručuje, že řazení inzerátů je jednotné a plně zautomatizováno pro všechny uživatele i pro prémiové funkce Oplatim.cz
 • Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo uživatele z administračního systému, odepřít uživateli přístup na Oplatim.cz z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto pravidel anebo z důvodu opakovaného (dvakrát a více) méně závažného porušování pravidel, a to vše bez náhrady platby za prémiové funkce.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku Oplatim.cz
 • Provozovatel neprovádí kontrolu nabízeného zboží či služeb a neodpovídá za splnění smluv ani jiných dohod uzavřených mezi smluvními stranami (tj. mezi osobou nabízející či poptávající zboží či služby prostřednictvím Oplatim.cz, aplikací Oplatim.cz a druhou stranou).
 • Provozovatel nenese odpovědnost za jednání Uživatelů nebo třetích osob ani za obsah inzerátů. Provozovatel neodpovídá za služby poskytované třetími stranami, např. za službu připojení k Internetu apod.
 • Ochrannou známku Oplatim.cz, která je ve vlastnictví Provozovatele, nejsou třetí osoby oprávněny užívat v obchodním styku bez předchozího písemného souhlasu vlastníka ochranné známky a musí dodržet pokyny a požadavky Provozovatele.  

Závěrečná ustanovení

 • Tyto Obchodní podmínky a Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 26. prosince 2021. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. V takovém případě je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek a Pravidel pokaždé, když použije služby Oplatim.cz.
 • Pro vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se vždy použije to znění Obchodních podmínek a Pravidel, které je účinné v okamžiku zadání inzerátu ze strany Uživatele. Uživatel je povinen se s aktuálním zněním Obchodních podmínek a Pravidel seznámit, zadáním inzerátu s nimi vyjadřuje svůj bezpodmínečný souhlas.
 • V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek a Pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek a Pravidel.
Provozovatel Oplatim.cz si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jeho názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazuje právo znemožnit přístup uživatelům, kteří poruší tyto pravidla. Toto platí pro všechny uživatele i pro plátce prémiových funkcí Oplatim.cz bez nároku na vrácení peněz.