Udělujete tímto souhlas provozovateli HOTdesign, se sídlem K Posvátnému 368, Bernartice 398 43, IČ: 02026481, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa
 • ič/dič
 • název firmy/společnosti
 • sídlo firmy/společnosti

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@hotdesign.eu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.


SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 • informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému
 • informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek
 • informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách
 • informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte
 • informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat
 • jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

 


POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 • vyřizování dotazů, poptávek či fakturaci
 • zajištění webhostingových a doménových služeb
 • reakce na zprávy z kontaktní, poptávkového či jiného formuláře webu
 • zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb
 • vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naší službou
 • udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům

Neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí straně!  


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Použití osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa Z jakého důvodu? Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb. Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat pokud nenavážeme další spolupráci? Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 30 od naší poslední komunikace. Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat pokud navážeme další spolupráci? Po dobu pravděpodobného trvání vašeho zájmu (maximálně 5 let) nebo po dobu trvání spolupráce. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: WEDOS Internet, a.s. – data z poptávkového formuláře můžeme dočasně uložit na server, abychom dokázali řešit případné problémy s roboty a poštovním serverem. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.  


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ NÁKUPU, OBJEDNÁNÍ SLUŽBY.

Pokud u nás nakoupíte nebo objednáte služby, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: Jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, ičo, dič, název firmy, sídlo firmy. Z jakého důvodu? Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, poptávky, zakázky, reklamací, vašich dotazů. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné). Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti. Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Po dobu plnění naší služby a poté 30 dní od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.  


ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

 • pro vyřízení vaší objednávky, dotazu a fakturace
 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona
 • v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat!  


UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné. V úvahu je třeba brát jak lhůty stanovené zákonem pro uchovávání některých dokumentů, např. účetnictví. Uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona.  


CO BYSTE DÁL MĚLI VĚDĚT

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Více o zabezpečení dat naleznete na stránce Ochrana soukromí a používání cookies. Další informace naleznete zde: Cookie pravidlaVšeobecné obchodní podmínky.